سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396- اهداف
اهداف کنفرانس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

• ارتقاء سطح دانش زیست‌شناسی سامانه‌ها و تبیین توانمندی‌های آن

• گردهمایی متخصصان و فراهم نمودن بستری برای تبادل نظر بین کارشناسان

• تشویق و ترغیب پژوهشگران به کاربردی نمودن زیست‌شناسی سامانه‌ها
 
• ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی و آشنایی با مسائل روز
 
• گسترش ارتباط علمی بین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور
 
• برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت
نشانی مطلب در وبگاه سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396:
http://icsb2018.modares.ac.ir/find.php?item=1.51.14.fa
برگشت به اصل مطلب