سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آخرین مهلت ارسال مقالات  20 آذر
آخرین مهلت ثبت نام 15 بهمن
ثبت نام با تاخیر 30 بهمن
برگزاری کنفرانس 8 و 9 اسفند

نشانی مطلب در وبگاه سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396:
http://icsb2018.modares.ac.ir/find.php?item=1.52.16.fa
برگشت به اصل مطلب