سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396- سازمان اصلی
افراد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر سید عباس شجاع الساداتی

دبیر علمی همایش  

دکتر مصطفی قانعی

رئیس همایش

دکتر احسان معتمدیان

دبیر اجرایی همایش

                                                                                                                                                                                                

                                                       

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

نشانی مطلب در وبگاه سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396:
http://icsb2018.modares.ac.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب