سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای تهیه‌ی چکیده‌ی جامع (Extended abstract)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
• نویسنده مسئول مکاتبات مقاله می بایست برای ارسال مقاله با عضویت در وب سایت کنفرانس و با ایجاد یک حساب کاربری از طریق آن نسبت به ارسال مقاله اقدام نماید.

• مقالات باید به صورت چکیده‌ی جامع (Extended abstract) در Microsoft Word مطابق با قالب پیشنهادی کنفرانس به زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شود.

• مقالات ارسالی باید در راستای محورها و موضوعات کنفرانس بوده و قبلا در کنفرانس و یا محل دیگری ارائه یا چاپ نشده باشند.

• مقالات ارسالی نباید صرفا ترجمه، اقتباس و یا خلاصه شده مقاله دیگری باشد. به عبارت دیگر مقاله ارسالی باید حاصل انجام پژوهش های اصیل و دربرگیرنده یافته های نوین علمی باشد.

• اسامی نویسندگان و آدرس آنها زیر عنوان مقاله آورده شود و زیر نام ارائه کننده خط کشیده شود.

• متن مقاله باید واضح و موجز باشد و قبل از ارسال از نظر صحت نوشتار و گرامر بررسی شود.

• چکیده جامع باید به صورت هدف، مواد و روش‌ها، نتایج، نتیجه‌گیری و مراجع ساختار یافته باشد.

• متن مقاله باید حداقل 700 کلمه و حداکثر 3 صفحه باشد. ارائه شکل‌ها و جدول‌ها در چکیده جامع الزامی نیست.
 
فرمت مقاله فارسی فرمت مقاله انگلیسی شیوه نامه مراجع
نشانی مطلب در وبگاه سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396:
http://icsb2018.modares.ac.ir/find.php?item=1.67.20.fa
برگشت به اصل مطلب