سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396- تماس با دبیرخانه
دبیرخانه همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی،

دبیرخانه کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران
 

تلفن :  82883939-021
تلفکس: 82884931-021

ایمیل:  icsb2018@modares.ac.ir
 


 
نشانی مطلب در وبگاه سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396:
http://icsb2018.modares.ac.ir/find.php?item=1.77.17.fa
برگشت به اصل مطلب